Led Yakıyorum

LED Yakıyorum

Bir programlama dili öğrendikten sonra ilk yapılan program "Merhaba Dünya" yı ekrana yazdırmaktadır. Arduino'da yapacağımız ilk uygulamada led yakıp söndürmektir. Led bildiğiniz üzerine bir diyottur ve akımı tek bir yönden alır. Akımı aldığı bacağa "+" (anot) diğer bacağına ise "-" (katot) denir.

Led yönünü anlamak için iki yol vardır. Birincisi ledin uzun bacağı + kısa bacağı ise - 'dir. Diğer bir yol ise ledin içine bakmaktır burada dar olan kısım "+" (katot) geniş olan kısım ise "-" (anot)'tur.

Bu uygulamamız için gerekli malzemeler.
1- 1 x Arduino
2- 1 x Led(lamba)
3- 1 x Direnç(220ohm)
4- 1 x Breadboard  

int led=7;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);   /* led pinini çıkış yaptık */
}
void loop() {
digitalWrite(led,HIGH);  /* led pinine enerji verildi */
delay(1000);       /* 1 saniye bekleme */
digitalWrite(led,LOW);   /* led pinindeki enerji kesildi */
delay(1000); 
}

Bu uygulamamız için gerekli malzemeler.
1- 1 x Arduino
2- 10 x Led(lamba)
3- 10 x Direnç(220ohm)
4- 1 x Breadboard  

int led1=4;
int led2=5;
int led3=6;
int led4=7;
int led5=8;
int led6=9;
int led7=10;
int led8=11;
int led9=12;
int led10=13;

void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);  
pinMode(led2, OUTPUT); 
pinMode(led3, OUTPUT); 
pinMode(led4, OUTPUT); 
pinMode(led5, OUTPUT); 
pinMode(led6, OUTPUT); 
pinMode(led7, OUTPUT); 
pinMode(led8, OUTPUT); 
pinMode(led9, OUTPUT); 
pinMode(led10, OUTPUT); 
}
void loop() {
digitalWrite(led1,HIGH);  
delay(100);
digitalWrite(led2,HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(led3,HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(led4,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led5,HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(led6,HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(led7,HIGH);
delay(100); 
digitalWrite(led8,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led9,HIGH); 
delay(100);
digitalWrite(led10,HIGH);
delay(100);         
digitalWrite(led10,LOW);   
delay(100);
digitalWrite(led9,LOW); 
delay(100);
digitalWrite(led8,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led7,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led6,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led5,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led4,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led3,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led2,LOW);
delay(100); 
digitalWrite(led1,LOW);
delay(100); 
}

Diğer bir kod yazım biçimi

const int led[] = {4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};
void setup () {
for(int i=0; i<10 ;i++) {
 pinMode(led[i], OUTPUT);
 } 
}
void loop() {
for(int i=0; i<10; i++){ 
digitalWrite(led[i],HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led[i],LOW); }
for(int j=9;j>-1; j--) { 
digitalWrite(led[j],HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led[j], LOW); 
 } 
}

Buzzer İle Ses ve Notları Çıkarma

Buzzer aynı led gibi 2 bacağa sahiptir bunlardan biri - (gnd) diğeri + bacağıdır.

Bu uygulamamız için gerekli malzemeler.
1- 1 x Arduino
2- 1 x Buzzer
3- 1 x Direnç(100ohm)
4- 1 x Breadboard  

int buzzer=9; 
void setup() {
pinMode(buzzer,OUTPUT); 
}
void loop() {
digitalWrite(buzzer,HIGH); 
delay(500);
digitalWrite(buzzer,LOW); 
delay(500);
}

Buzzer İle Nota Çıkarma

int buzzer = 9;
int C = 262;
int D = 294;
int E = 330;
int F = 349;
int G = 392;
int A = 440;
int B = 494;
int C1 = 523;

void setup()
 {
pinMode(buzzer,OUTPUT); 
 }
void loop()
{
tone(buzzer,C);
delay(500);
noTone(buzzer);
}