Arduino Fonksiyonları

1-Kütüphane

Arduino'da çok fazla hazır kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler bazı sensörlerin daha basit kullanılması için hazırlanmştır. Bizde projelerimizde bu hazır kütüphaneleri kullanacağız. aşağıda kütüphane arduinoya nasıl eklenebilir örnek kod yazımı vardır.

#include 

Kütüphane programa yüklendikten sonra içerisindeki fonksiyonları kullanabilirsiniz.

2-Setup() ve Loop() Fonksiyonları

Arduino ide'mizi ilk açtığımızda karşımıza gelen kodlardır. Bu kodlar 2 kısımdan oluuşur. 

1. kısım setup kısmı burada genel ayarlar ve tanımlamalar yapılır arduinoya güç verdiğimizde sadece bir kere çalışır.

2. kısım ise lopp fonksiyonudur burada programımız yazılır ve sürekli çalışır.

void setup(){
  /*
    Burası arduino başladığında bir kere çalışır.
    Genel tanımlamalar burada yapılır.
  */
}
void loop(){
  /*
    Bu fonksiyon sonsuz bir döngüdür ve sürekli çalışır.
    Kodlarımızı bu kısımda yazarak sürekli çalışan bir program yapabiliriz.
  */
}

3-PinMode

Arduino  üstünde olan pinleri çıkış veya giriş olarak tanımlayabilmek için kullanılır. Giriş olarak tanımlanan pinler anahtar gibi elemanlar için kullanılırken, çıkış olarak tanımlanan pinler ise LED gibi elemanlar için kullanılabilir. PinMode olarak yapılacak tanımlamalar genel bir yara olacağı için void setup() kısmında tanımlanmalıdır. Aşağıda örnek tanımlama bulunmaktadır.

pinMode(7,OUTPUT);

Burada 7. pinimizi çıkış pini olarak ayarladık. Dilersek OUTPUT yazan yere INPUT yazarak pinimizi giriş pini oalrak ayarlayabiliriz.

4-DigitalWrite

OUTPUT(çıkış) pini olarak ayarladığımız pinlere enerji vermek veya enerjiyi kesmek için kullanabiliriz.

digitalWrite(6,LOW)
digitalWrite(7,HIGH);

Burada 6. pinin enerjisini kestik 7. pine ise 5 V enerji yolladık.


5-AnalogWrite

Arduinodaki bazı pinler PWM pinlerdir bu pinlere 0 ile 5 volt arasında enerji gönderilebilir.PWM pinlerin yanlarında - işareti bulunur. Bu pinlere 0-255 arasında değer gönderilerek 0 ile 5 volt arasında ki gerilimler pinlere uygulanabilir.

analogWrite(Lamba, 128);

6-DigitalRead

Bu kod ile daha öncede tanımlanmış giriş pininin gerilimini takip etmek için kullanılır.

deger = digitalRead(7);

burada daha önce giriş pini oalrak tanımlanmış pinde 5v'a yakın bit değer varsa değer değişkeni 1 döndürür. 0v'a yakın bir değer varsa  değer değişkenine  döndürür.

7-AnalogRead

Bu fonkisyon ile analog pinlerdeki değerleri tam oalrak ölçebiliriz.

Arduino Uno'da 6, Arduino Mega'da 16 tane analog giriş bulunur. 

pinMode(A5,INPUT)

Burada değerler 10 bit olarak dönmektedir.

analogDeger = AnalogRead(A5);

8-Delay

Delay komutu iki kod arasındaki bekleme yapmak için kullanılır

delay(1000);