Arduino Güç Beslemesi

Arduino Güç Beslemesi

Arduino'nun çalışması için gerekli olan gerilimi, Arduino'nun farklı besleme girişlerinden yapılabilmektedir. Arduino'da 4 farklı besleme girişleri kullanılabilir, Ama bu girişlere uygulanacak maksimum gerilimler iyi bilinmelidir. Aksi takdirde girişlere uygulanması gereken gerilimden fazla bir gerilim uygulanırsa arduino zara görebilir.

1- Vin Pini 

Vin pini girişine 7-12V'luk gerilim verebiliriz. Buraya verdiğimiz gerilim direk arduinoya dağıtılmadan önce bu pine bağlı regülatör ile arduino için uygun gerilime dönüştürülerek arduinoya enerji dağıtılır. Buraya enerji bağlamak için güç kaynağının + ucu direk vin pinine -  ucu ise arduinoda bulunan herhangibir gnd pinine bağlanmalıdır. Görselde 1 numara ile işaretlenmiş yerdir.

2- 5V Pini

5V pinine takacağımız gerilim çok önemlidir çünkü buraya vereceğimiz enerji direk olarak arduinoya dağıtılır. Buraya 5V enerji verebiliriz daha fazla enerji verildiğinde arduinomuz zarar görebilir. Bu yüzden buranın kullanılması tavsiye edilmez. Görselde 2 numara ile işaretlenmiş yerdir.

3- Jack Girişi

Jack girişine 7-12V'luk gerilim verilebilir. Buraya verdiğimiz gerilim direk arduinoya dağıtılmadan önce bu pine bağlı regülatör ile arduino için uygun gerilime dönüştürülerek arduinoya enerji dağıtılır.Görselde 3 numara ile işaretlenmiş yerdir.

4- USB Girişi 

Bu girişten  USB kablosunu bilgisayara bağladığımızda, Arduino çalışması için gerekli gücü bilgisayarınızdan almaktadır. Bu giriş, Arduino için gerekli gücü sağlarken, aynı zamanda arduino'nun bilgisayar ile haberleşmesini arduino'ya yeni kod atılmasını da sağlar.