Arduino Arayüzü

Arduino Arayüz

Arduino’yu programlamak oldukça basittir. Ücretsiz, kolay kullanılır ve kendi gibi sade bir C tabanlı derleyicisi bulunur. Çok hızlı bir şekilde yayıldığından ve kolay erişilebilir olduğundan, internette oldukça fazla örneğe ve projeye ulaşabilirsiniz.

     Arduino’yu programladığımız zaman gücünü kesersek dahi içinde yüklü olan program silinmez. Yıllar sonra tekrar güç verdiğinizde son yüklü olan programın çalıştığını görebilirsiniz. 

     Arduino arayüzü aşağıda göründüğü gibidir. Void setup kısmı sadece bir kere çalışır ve tanımlamalarının genel ayarların yapıldığı kısımdır. Void loop sonsuza kadar çalışır ve yapılması istenilen işlemler burada yazılır.

Seri Port Ekranı

    Arduino; bilgisayarımıza bir seri port üzerinden bağlanır ve  iletişimini bu şekilde sağlar.Seri port sayesinde hem üzerindeki programı çalıştırabilir hem de bilgisayarla veri alış verişi yapabilir.Arduino da         gönderilen ya da alınan verileri görüntülemek için Serial Monitörü kullanırız. Uygulamalara başlamadan önce bu konuya biraz daha açıklık getirelim. Arduino arayüzünü açtığımızda gelen kod ekranın sağ üst     köşesinde serial monitör kısayolu bulunur.O kısayola tıkladığımızda aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

   

Üste bulunan yazı satırına yazdığım her şey arduino’ya aktarılır.

Sağ alt köşede bulunan 9600 baud haberleşme hızı ile ilgilidir. Arduino’ya yazdığımız baud rate oranı ile burada seçili olan hızın aynı olması gerekir.

Otomatik Kaydırma  seçili ise ekran otomatik kaydırma ile verileri görüntülemeye devam eder.

Serial monitörün kullanımı için arduinoda serial sınıfını kullanırız. Bu sınıfın içerisinden bugün en çok kullanacağımız 3 ifadeyi tanıyalım.

Serial.begin(9600);     

  Seri haberleşmeyi başlatıyoruz.9600 ifadesi veri hızını belirtir.Veri hızları olarak ; 4800,9600,14400,19200,28800 gibi değerlerde kullanabiliriz.Ancak genelde 9600 kullanılır ve bu değer saniyede 9600 bit gönderimine(yaklaşık 1000 karakter) karşılık gelir.

Serial.print(“Arduino”);

 Tırnak içerisindeki ifade seri monitöre gönderilir. Veriler ekranda yan yana yazdırlır.

Serial.println(“Öğreniyorum”);

 Tırnak içerisindeki ifade seri monitöre gönderilir.İmleç bir alt satıra geçer. 

Şimdi de yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ilk uygulamamızı yapalım.

void setup()   {               

  Serial.begin(9600);       // seri haberleşme başladı.

                        }

void loop() {

  Serial.println(“Arduino Öğreniyorum “); 

delay(1000); // 1 saniye aralıklarla ekrana yazdırıyoruz.

}

Kart Seçimi