Arduino'ya Giriş

1.Arduino’ya Giriş

     Arduino, yazılım ve elektroniği bir arada kullanarak   makineleri istediğimiz gibi kontrol etmemizi sağlayan   ortamdır. Bu yüzden Arduino kullanmaya başlamadan önce gerekli olan  bazı elektronik devre elemanlarını tanımamız gerekiyor.

          ARDUINO YAZILIMI
          Arduino programlama dilinde kod yazarak ve Arduino geliştirme ortamını kullanarak Arduino'nuza ne yapacağını söyleyebilirsiniz.
Arduino programının geliştirilmesinden önce yapmanız gereken ilk şey Arduino IDE yazılımını kurmaktır. Yazılım, Arduino programını geliştirmek için gereken temel geliştirme ortamını sağlar. Arduino IDE'yi indirmek için aşağıdaki URL'ye ihtiyacınız var: http://www.arduino.cc/en/Main/Software

2.Breadboard

Arduino ile projeler yaparken bize büyük kolaylık sağlayan türkçe karşılığı devre tahtası olarak çevrilen “Breadboard” sayesinde lehim yapmadan kolayca devrelerimizi oluşturabiliriz.

     Breadboard üzerinde içeriden birbirine bağlı kanallar bulunmaktadır. Breadboard’un sağ ve sol kısımlarında dikey olarak bulunan kırmızı hatta “+” mavi hatta “-“ yani toprak hattı bağlanmaktadır. Bu hatlara verilen gerilimler sayesinde kurdumuz devrede ki sensörlerin gerilimlerini ve toprak bağlantılarını kolayca yapabiliriz.

     Diğer bir önemli nokta bazı breadboardlarda yanlarda bulunan besleme yolları ikiye bölünmüş olduğu gibi, bazı breadboardlarda ise güç hatları boyunca birbirine bağlıdır. Breadboard üzerindeki diğer yollar, güç hatlarının arasında bulunan yatay hatlardır. Bu hatlar yatay olarak iç kısımdan birbirine bağlanmıştır. Burada iki farklı yatay hat bulunmakta breadboard arasındaki boşluk bu yatay hatları ikiye ayırmıştır. İkiye ayrılan bu yatay hatlar birbirinden bağımsızdır.

        breadboard ile ilgili görsel sonucu       

Yukarıdaki resimde hangi hatların iç kısımdan birbirlerine nasıl bağlı oldukları bir çizim sayesinden gösterilmiştir.

3. Direnç

      Direncin kelime anlamı, birşeye karşı gösterilen zorluktur. Devre elemanı olan dirençte devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır.

 V = İ * R formülünden de anlaşıldığı gibi sabit bir gerilime sahip hat üzerinden geçen akım azaltılmak isteniyorsa, direncin değeri yani R değeri artırılmalıdır. Bizim arduino

devrelerinde direnç kullanma amacımız kulandığımız sensörler ve devre elemanlarını çok hassas olduğundan dolayı bunları korumamız zarar görmelerini engellememiz gerekmektedir.

LED dediğimiz lambaların üzerinden fazla akım geçmesi çok hassas olan  bu ledlere zarar vermektedir. Bu ledlerin zarar görmemesi için geçen akımı düzenlemek için 220 ohm direnç bağlanarak ledlerin zarar görmesi engellenebilir. Direnç büyüdükçe daha çok akım çekeceği için led lambası parlaklığı azalacaktır.

 

Direnç hesaplamak için hazır program için tıklayınız.

4. Potansiyometre

     Potansiyometre türkçe karlışılı ayarlı dirençtir. Potansiyometre, adı yabancı gelse de günlük kullandığımız bir çok cihazda var olan ve elle ayarlama yapabildiğimiz bir direnç türüdür.

     Örneğin; araç radyolarında sesi arttırmak veya azaltmak için çevirdiğimiz düğme bir potansiyometredir. Potansiyometreler 0 ile 1023 arasında analog değerler elde etmek için kullanılmaktadır.

potansiyometre arduino ile ilgili görsel sonucu

5. Diyot

Tek yönde akım geçiren devre elemanıdır. Çeşitli amaçları yerine getirmesi için farklı diyotlar bulunmaktadır. Klasik diyotların kullanım amacı, akımın tek yönde akmasını sağlamaktır. Eğer akımın istenmeyen bir yönde akma ihtimali varsa, burada diyot kullanılır.

6. LDR (Fotodirenç)

ldr ile ilgili görsel sonucu        LDR (Light Dependent Resistor), Türkçede “Işığa Bağımlı Direnç” anlamına gelmektedir. Bir diğer adı da foto dirençtir. LDR her ne kadar bir direnç çeşidi olsa da aynı zamanda pasif bir sensördür. LDR’ler bulundukları devrelerde değişen direnç değerleri ile bir çıkış sağlarlar fakat bu işlemi dış ortamdan aldıkları fiziksel bir değişim ile gerçekleştirdiklerinden dolayı bir sensör görevi görmüş olurlar.

 

7.Anahtar

      Anahtarlar elektrik devrelerini açık veya kapalı olarak kontrol etmek için kullanılan devre elemanlarıdır. Anahtarlar açık veya kapalı olmak üzere iki duruma sahiptir. Anahtar açık durumunda olduğunda devrede akım geçişini engellerken, anahtar kapalı durumunda olduğunda devreden akım geçişi sağlanır. Anahtarların açık veya kapalı olma durumlarına göre devre üzerinden geçecek olan akım kontrol edilir bu sayede de belli durumların tetiklenmesi ve devrenin kontrol edilmesi sağlanmış olur.